TV
Min Diao Ju Yi Wen LuСводки бюро расследований
TV
Tong Ling FeiПринцесса-медиум
ONA
Bai Yao PuРуководство по сотне демонов